EvaCon Energy stopt met onderzoek

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft 1 december 2018 besloten de Vennootschap te ontbinden. De Vennootschap zal ophouden te bestaan na afloop van de 2 maanden crediteurenverzetstermijn ingaande op 14 januari 2019. Dit betekent dat er tot 14 maart 2019 bezwaar aangetekend kan worden door te e-mailen naar a.trouwborst@evaconenergy.com.

We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft in het proberen te realiseren van onze ambitie: het duurzaam opwekken van energie vanuit restwarmte. Ondanks het besluit om te stoppen, kijken we er met een positieve blik op terug. We hebben veel kennis opgedaan een vaardigheden geleerd die in de toekomst zeker van pas zullen komen.